Vorming en toerusting

Het programma 2019 - 2020VoorkantV T 2019 2020
In het boekje Vorming & Toerusting 2019 -2020 staat het aanbod voor het komende winter- , lente- en zomerwerk van de Protestantse Gemeente Rozendaal en Velp. Het aanbod van kringen, avonden en cursussen is divers: het zijn ontmoetingen met de talloze wijzen waarop mensen hun ideeën en emoties uiten. In Bijbelverhalen, in muziek, in kunst, in liederen. Het programma is ontstaan door samenwerking van de Protestantse Gemeente te Rozendaal met de Protestantse Gemeente te Velp.

Voor wie zijn de bijeenkomsten?
Eenvoudigweg: voor iedereen die geïnteresseerd is in de inhoud. Wij mikken nadrukkelijk op de inwoners van onze dorpen, niet alleen op de leden van onze kerkelijke gemeenten maar vooral op ieder van u die mee wil worden genomen op een ontdekkingstocht langs aspecten van kunst en cultuur.

Waar komen we samen?
Dat ligt voor de hand: voornamelijk in de kerk van Rozendaal en in de kerken van Velp. Zie het boekje voor de preciese plaatsen en tijden.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van onze activiteiten en wie weet, tot ziens.

U kunt het programmaboekje downloaden via de link hierboven, op de afbeelding te klikken of door hier te klikken. Veel leesplezier!