Gerda van den BijllaardtIn de afgelopen dagen zijn wij geconfronteerd met het overlijden van onze scriba, Gerda van den Bijllaardt-Lindeman. Zij overleed na opname in het ziekenhuis te Arnhem aan de gevolgen van een corona-infectie. Haar dood komt voor velen (en zeker ook voor ons als gemeente) als een grote schok: Gerda vervulde binnen onze gemeente een spilfunctie. Als scriba was zij betrokken bij veel wat wij deden. Daarnaast gaf zij die invulling ook kleur door haar markante en betrokken persoonlijkheid. Zij organiseerde veel activiteiten (onder meer het Open Podium, de film en de zomerfair), was een uiterst betrokken kerkenraadslid en verrichtte heel veel werk voor onze gemeente. Haar hartelijkheid en oprechte belangstelling voor mensen maakte dat velen van ons zich gekoesterd wisten in haar warme persoonlijkheid. Vanwege de maatregelen rondom de corona-pandemie hebben wij haar in kleine kring begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats in Rozendaal. Voor haar man Hans, de kinderen en kleinkinderen is het verlies bijzonder groot. Wij wensen hen heel veel kracht en steun toe in deze dagen van gemis. Wij weten ons met hen verbonden door onze gebeden om troost. Om het in Joodse stijl te zeggen: ‘haar naam was Gerda van den Bijllaardt; de nagedachtenis aan haar naam strekke ons allen tot zegen.’ Zij ruste in vrede.

Hans Rexwinkel, voorzitter kerkenraad
Frans Ort, predikant

U kunt via de website www.kerkomroep.nl >  Rozendaal, 6 april 19.30 uur de woorden beluisteren die ds. Ort uitsprak bij de begrafenis van Gerda.

Kerkdiensten op zondagmorgen
Het coronavirus maakt het onmogelijk om op zondagmorgen bij elkaar te komen.
Daarom zenden de Protestantse kerken aan de Veluwezoom (van Spankeren t/m Rozendaal) op zondagmorgen een kerkdienst uit via internet. De diensten zijn te volgen op www.kerkdienstgemist.nl De kerkdiensten worden uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren en vanuit de Grote kerk in Velp. U kunt ze rechtstreeks volgen op zondagmorgen vanaf 10.00 uur. U kunt de diensten ook later bekijken.

Avondgebed op woensdagavond
Om in deze onzekere tijd toch met elkaar verbonden te blijven houden de Protestantse kerken aan de Veluwezoom en de Eusebiusparochie gezamenlijk een Oecumenisch Avondgebed op woensdagavond om 20.30 uur. Ook deze avondgebeden worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl., vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren en vanuit de Grote Kerk in Velp. Woensdag 25 maart is de eerste uitzending vanuit Velp en daarna iedere week om en om. Ook deze avondgebeden kunt u later bekijken.

Het concert van Trio Carmen dat op zondag 22 maart zou worden gehouden is afgelast.
Mogelijk kan het concert op een latere datum doorgaan.

VoorkantV T 2019 2020Het programma 2019 - 2020
In het boekje Vorming en Toerusting staat het aanbod voor het komende winter- , lente- en zomerwerk van de Protestantse Gemeente Rozendaal en Velp. Het aanbod van kringen, avonden en cursussen is divers: het zijn ontmoetingen met de talloze wijzen waarop mensen hun ideeën en emoties uiten. In Bijbelverhalen, in muziek, in kunst, in liederen, in film. Het programma is ontstaan door samenwerking van de Protestantse Gemeente te Rozendaal met de Protestantse Gemeente te Velp.

Voor wie zijn de bijeenkomsten?
Eenvoudigweg: voor iedereen die geïnteresseerd is in de inhoud. Wij mikken nadrukkelijk op de inwoners van onze dorpen, niet alleen op de leden van onze kerkelijke gemeenten maar vooral op ieder van u die mee wil worden genomen op een ontdekkingstocht langs aspecten van kunst en cultuur.

Waar komen we samen?
Dat ligt voor de hand: in de kerk van Rozendaal en in de kerken van Velp. Wij maken gebruik van de Tuinkamer en de Serre van Rozendaal, het Rondeel in de Grote Kerk te Velp, de Oude Jan te Velp, maar ook bijvoorbeeld van boekhandel Jansen & De Feijter in Velp.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van onze activiteiten en wie weet, tot ziens!

Klik op de link hierboven, de afbeelding of hier om het programmaboekje te downloaden.

logozomerfair defIn het weekend van 9 en 10 juni was de Zomerfair 2018. Twee dagen lang was de kerk omgebouwd tot een boekenmarkt annex expositieruimte. Op zowel zaterdag als zondag was de Zomerfair van 10 uur tot 17 uur.

Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar gemeente Rozendaal was er in de tuin een podium gebouwd, waarop de jeugd van Rozendaal en omstreken hun muzikale talenten lieten horen. Op zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur vonden de optredens
plaats.

Voor het complete programma zie de Zomerfair special.

Voor de foto's van de Zomerfair kijkt u bij Foto's op deze website (klik hier voor de directe link).

In 2019 zal de Zomerfair plaatsvinden op 16 en 17 juni