Verbouwingen/renovatie

De 256 jaar oude kerk van Rozendaal staat sinds 1968 te boek als Rijksmonument.
Als je als eigenaar daaraan of daarin iets wil veranderen of eraan toevoegen ben je in dit geval afhankelijk van de adviezen die de gemeente Rozendaal voor de beoordeling van een ingediend (ver)bouwplan daarover ontvangt van het ‘’Samenwerkingsverband Cultuurhistorie in Gelderland.’’

De Kerkenraad heeft sinds 2006 plannen laten ontwikkelen om de hoofdentree van onze kerk  beter toegankelijk te maken door middel van een portaal in glas tussen de beide lage entreegebouwtjes èn zo ook de herkenbaarheid van de kerkentree vanaf de Kerklaan te vergroten. Helaas heeft het gemeentebestuur van Rozendaal ons kort geleden te verstaan gegeven dat zij zich conformeert aan de afwijzende adviezen daarover door bovenvermeld Samenwerkings-verband waarmee de indiening voor een bouwaanvraag voor dit plan zinloos is geworden.Inmiddels heeft de aanbesteding van de uitbreiding van Tuinkamer en Haardkamer samen met de uitbreiding van het aantal woningen en de renovatie ervan plaatsgevonden.

De investeringen in deze bouwwerkzaamheden hebben ten doel de huuropbrengsten van het kerkgebouw c.a. èn de woningen zodanig te verhogen dat de exploitatie van het monumentale gebouw betaalbaar blijft.
De oostelijke woning in de vroegere pastorie  zal worden verbouwd tot twee éénlaagse appartementen. Hiervoor was een wijziging van het bestemmingsplan nodig,waarvoor intussen goedkeuring is verkregen..

De Kerkenraad heeft in haar vergadering op 12 november 2014 ingestemd met het door het College van Kerkrentmeesters daarvoor opgestelde financieringsplan zodat de start van de bouw kan plaats vinden op 1 december 2014. Naar verwachting zal  het geheel eind april 2015 kunnen worden opgeleverd.

Het gebruik van de Tuinkamer voor o.a. vergaderingen, lezingen, recepties e.d. zal derhalve tijdelijk niet mogelijk zijn.
Na deze lange periode van ontwerp en vooroverleg met de beoordelende instanties kan er nu eindelijk een begin worden gemaakt met de uitvoering van het streven naar een meer bijdetijdse aankleding en uitrusting van de kerkelijke nevenruimten en een multifunctioneler gebruik van de kerk van Rozendaal voor zowel (alle) Rozendalers als niet-Rozendalers.

In juni 2015 zijn de verbouwde nevenruimten officieel geopend door de burgemeester van Rozendaal, drs. J.H. Klein Molekamp, en onze predikant ds. F.Z. Ort. De vernieuwde tuin- en haardkamer worden gezamenlijk "De Serre van Rozendaal" genoemd.