Kerkbalans 2018

b Kerkbalans nwestijl2018lc tweekleurenKerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk in Nederland voor de ondersteuning van het plaatselijke werk.
Uw financiële gift vormt een zeer belangrijke bijdrage voor het werk en de instandhouding van onze kerk in Rozendaal.

In 2017 werd ruim €66.000,- toegezegd, waarvan wij inmiddels het overgrote deel mochten ontvangen. Het resterende deel verwachten wij begin 2018.
Wij danken u hartelijk voor deze geweldige bijdrage, waarmee wij het jaar 2017 financieel op een positieve wijze kunnen afsluiten.Ook in 2018 zullen wij weer een beroep op u doen.
Onze campagne heeft als thema: “Kerk zijn we samen“ en loopt van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari 2018.
 
De kerk van Rozendaal is een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten, waar we samen een gemeenschap zijn, delen met elkaar en geven aan anderen.
Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering in de kerk van nu en morgen. Een investering in uzelf en de komende generaties.
Dankzij uw gift blijft de kerk van Rozendaal een plaats van verbondenheid met elkaar en de wereld om ons heen.
Hartelijk dank daarvoor!

H. Rexwinkel,
namens het College van Kerkrentmeesters

De Protestantse Gemeente Rozendaal is een ANBI, giften aan de kerk zijn daardoor (deels) aftrekbaar van de belasting.
Informatie over de begroting en jaarrekening kunt u hier bekijken.

Wil u de Kerk van Rozendaal ook financieel steunen?
Bankrekening: NL81RABO0168708175 t.n.v. Kerkvoogdij, Protestantse Gemeente Rozendaal.