Kerkdienst 14 juli 2024

wandschildering1Op zondag 14 juli is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Frans Ort uit Rozendaal.
Het is een dienst van Schrift en Tafel.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
De collecte van de diaconie is bestemd voor Hospice Rozenheuvel.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van de tuin.
Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.
KerkdienstGemist logo