Kerkdienst 16 augustus 2020

wandschildering1Op zondag 16 augustus is er een audiokerkdienst om 10:00 uur.
Deze dienst is alleen te beluisteren via de kerkomroep.
De voorganger is dominee Madelon Beekhuis-Wassenburg uit Rozendaal.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
Het collectedoel is deze week KIA zomerzending.
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
Het collectedoel is deze week de kerk.

Voor de kerkdiensten tijdens de coronatijd geldt het volgende gebruiksplan.

De dienst is rechtstreeks te beluisteren via internet (kerkomroep.nl, klik hier voor de dienst in Rozendaal)

Als gevolg van regelmatige storingen bij Kerkomroep.nl, is het niet altijd mogelijk om de dienst vanaf 10.00 uur live te volgen.
Wanneer dit zich weer voordoet, kunt u de dienst alsnog op een later tijdstip – bijvoorbeeld om 11.30 uur – beluisteren.
Onze excuses voor dit ongemak. Helaas hebben wij geen invloed op het functioneren van kerkomroep.nl .