Kerkdienst 28 november 2021

wandschildering1

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Voor de kerk betekenen deze:
  • Er wordt niet gevraagd naar de QR-code
  • Bij klachten blijven we thuis
  • De in- en uitgang van de kerk gaat via de Serre, aan de rechterzijkant van de kerk.
  • Bij de ingang wordt u verzocht de handen te desinfecteren
  • De anderhalve meter afstand, ook tijdens de dienst, wordt strikt in acht genomen.
  • De inzameling geschiedt via de collecte schalen in de gerfkamer bij het uitgaan van de kerk of via de bankrekeningnummers die u vindt op de orde van dienst, in de Nieuwsbrief en op de website van de kerk.
  • Er is geen koffie drinken na de dienst.
  • Activiteiten door de week zijn tot nader bericht afgelast, zie de Agenda op de orde van dienst of op de website van de kerk.

Op zondag 28 november is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is domine Frans Ort uit Rozendaal.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

De collecte van de diaconie is bestemd voor Passion Hummelo.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.
Voor de collectes kunt u ook gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

KerkdienstGemist logoU kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.