Kerkdienst 14 april 2024

wandschildering1Op zondag 14 april is er een kerkdienst om 10:00 uur.
Het is een dienst van Schrift en Tafel.
De voorganger is dominee Ronald Heins uit Dieren.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
De collecte van de diaconie is bestemd voor Stichting Leergeld.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor de verwarming van de kerk.

Deze dienst zijn ook online te volgen (zie hieronder).

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.
KerkdienstGemist logo