wandschildering1Op zondag 26 maart 2023  is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Bram Grandia uit Doesburg.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
Deze dienst is ook online te volgen (zie hieronder).
De collecte van de diaconie is bestemd voor KIA Werelddiaconaat.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.
KerkdienstGemist logo

Eind februari 2023 is de Nieuwsbrief maart 2023 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten in maart, de diaconie, de KIK en nog veel meer.
Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

LogoVriendenVDkerk

Op zondag 26 maart 2023 is er een concert in de Kerk van Rozendaal.
Het thema is 'Van het donker naar het licht'.
De aanvang is om 15.00 uur.
Klik hier voor de aankondiging en hier voor het volledige programma.

De Brochure met het Jaarprogramma 2022 - 2023 is begin september 2022 verschenen.
Voor deze Brochure klik hier.
Tevens is een kort overzicht van het Programma 2022 - 2023 verschenen.
Voor dit overzicht klik hier.

Het financieel verslag 2020-2021 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2020-2021 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.

Na enkele jaren afwezigheid (corona) organiseert de KIK op zaterdag 10 en zondag 11 juni weer de Zomerfair.
Nadere informatie volgt binnenkort.
Op zondag 22 oktober 2023 wordt het Open Podium weer in de kerk van Rozendaal georganiseerd.
Een middag waarop enthousiaste amateur- en (semi)professionele musici hun kunnen laten horen.
Ook hierover volgt te zijner tijd de nodige informatie.

De commissie Kunst in de Kerk (KIK),
Liesbeth van Hulst, Els Westerveld, Annette van Schelven, Erik Kool

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre
elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffie
Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.

Voor het huren van de Serre van Rozendaal op andere tijdstippen dan de woensdagochtenden kijk bij Verhuur.