Het Programma Vorming en Toerusting 2022-2023 van de Protestantse Gemeente Rozendaal en de Protestantse Gemeente Velp is halverwege september 2022 verschenen.
Klik hier om het gehele programma te zien.
Ook is een aanvulling verschenen op het programma. Klik hier voor deze aanvulling.

 

Op woensdag 29 juni 2022 van 15 tot 17 uur is er in de Grote Kerk te Velp een bijeenkomst met Trees van Montfoort over Groene Theologie.
Voor nadere informatie klik hier.

Het corona-virus blijft een voortdurende bron van besmetting. Teneinde kerkgangers en bezoekers van de Serre maximaal te beschermen zijn in ons pand een drietal TROX-luchtreinigers geplaatst: 2 in de kerkzaal en 1 in de Serre. Deze apparaten zijn voorzien van HEPA-filters waarmee, volgens de specificatie van de fabrikant, 99,95% van alle virus-besmette aerosolen uit de lucht worden gehaald. De kans op de overdracht van het virus via besmette lucht in de kerkzaal en de Serre is daarmee bijna tot nul gereduceerd. Hierbij dient wel de afstandsregel van 1,5 meter aangehouden te worden.

Er zijn vijf bijeenkomsten rond het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De data zijn 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni.
Voor informatie over de tijdstippen en de plaats, klik hier.

Op 9 mei 2021 is een extra Nieuwsbrief verschenen met daarin mededelingen over de nieuwe stand van zaken rondom de kerkkdiensten in Rozendaal vanaf zondag 23 mei 2021.
Klik hier voor deze Nieuwsbrief.