Het corona-virus blijft een voortdurende bron van besmetting. Teneinde kerkgangers en bezoekers van de Serre maximaal te beschermen zijn in ons pand een drietal TROX-luchtreinigers geplaatst: 2 in de kerkzaal en 1 in de Serre. Deze apparaten zijn voorzien van HEPA-filters waarmee, volgens de specificatie van de fabrikant, 99,95% van alle virus-besmette aerosolen uit de lucht worden gehaald. De kans op de overdracht van het virus via besmette lucht in de kerkzaal en de Serre is daarmee bijna tot nul gereduceerd. Hierbij dient wel de afstandsregel van 1,5 meter aangehouden te worden.

wandschildering1

Wat betreft de kerkdiensten deelt de kerkenraad mee dat

 • met ingang van zondag 30 januari 2022 de kerkdeuren weer opengaan voor de ere- en bijzondere diensten,
 • rekening houdend met de 1,5 meter-regel er maximaal 50 kerkgangers aanwezig kunnen zijn (exclusief de predikant, ambtsdrager, cantor, organist en koster),
 • de toegang tot de kerk plaatsvindt via de kerkdeur,
 • u links en rechts achter in de kerkzaal 2 forse grijze kasten ziet staan; dit zijn de nieuwe luchtreinigers die voor, tijdens en na de dienst de lucht zullen zuiveren. U kunt daarbij een zacht, niet-storend geruis horen.
 • u uw handen bij de ingang kunt reinigen,
 • liedboeken en liturgieën aanwezig zijn op het tafeltje bij de ingang,
 • uw mondkapje gedragen dient te worden totdat u uw zitplaats heeft ingenomen,
 • de afstand van 1,5 meter gehandhaafd blijft en er dus 2 stoelen tussenruimte aangehouden moet worden tussen mensen die niet afkomstig zijn uit één huishouden,
 • alle liederen weer gezamenlijk gezongen kunnen worden, eventueel vooraf geoefend met en begeleid door de cantor (de ondersteuning van de gemeentezang door de cantorij is nog in beraad),
 • de collecte vooralsnog plaatsvindt bij de uitgang van de kerkzaal,
 • de predikant nog geen hand zal geven bij het verlaten van de kerk,
 • u van harte uitgenodigd wordt om in de Serre (op 1,5 meter) na en bij te praten onder het genot van een kopje koffie/thee en een versnapering; ook hier is de luchtreiniger in bedrijf. Rekening houdend met de 1,5 meter is het aantal gelijktijdige bezoekers beperkt tot 20 mensen.
 • De Serre is weer geopend voor vergaderingen, filmmiddagen, Vorming- en Toerusting,  feestjes ed.. Ook hier geldt de limiet van 20 personen.

Op zondag 30 januari is er een kerkdienst om 10:00 uur.
Deze dienst is ook online te volgen.
De voorganger is dominee Bram Grandia uit Doesburg.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
De collecte van de diaconie is bestemd voor Leprazondag.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor JOP.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

KerkdienstGemist logoU kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.

Er zijn vijf bijeenkomsten rond het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De data zijn 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni.
Voor informatie over de tijdstippen en de plaats, klik hier.

Op zondag 9 januari is de kerkdienst met dominee Trees van Montfoort over Groene Theologie alleen online te volgen.
De dienst begint om 10 uur en kan digitaal bijgewoond worden via www.kerkdienstgemist.nl/rozendaal.
Voor meer informatie klik hier.

Eind december 2021 is de Nieuwsbrief januari 2022 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten, de gang van zaken rondom corona, de diaconie, de aangepaste uitnodiging kerkdienst 9 januari en nog veel meer.
Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.