Eind juni 2022 is de Nieuwsbrief juli/augustus 2022 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten, de diaconie, de K.I.K. en nog veel meer.
Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

wandschildering1

Op zondag 3 juli is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Bert Bomer uit Doesburg.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
De collecte voor de diaconie is voor KIA werelddiaconaat.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor eredienst en muziek.

Deze dienst is ook online te volgen.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.
KerkdienstGemist logo

LogoVriendenVDkerk

De Filosofische Kring van 2021/2022 is eind maart 2022 afgerond.
Klik voor uitgebreide informatie hier.

Het financieel verslag 2020-2021 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2020-2021 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.

Op woensdag 29 juni 2022 van 15 tot 17 uur is er in de Grote Kerk te Velp een bijeenkomst met Trees van Montfoort over Groene Theologie.
Voor nadere informatie klik hier.

 

Elke woensdagmorgen open en de komende tijd twee activiteiten in de Serre van Rozendaal.
Op woensdag 13 april krijgen wij bezoek van de GGD. In de vorm van een rondetafelgesprek zullen de medewerkers vertellen over de stand van zaken betreffende Corona. U kunt hier al uw vragen stellen.
Woensdag 8 juni komt Gerard Beltman van Amesty International.Hij zal met een PowerPoint over de organisatie vertellen. Ongetwijfeld zullen we met hem de situatie over en in Oekraïne kunnen bespreken.
We heten u hierbij van harte welkom!

Met een vriendelijke groet
Esse van Hall

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffieBedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.