wandschildering1Op zondag 17 oktober is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Bert Bomer uit Doesburg.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

De collecte van de diaconie is bestemd voor KIA Wereldvoedseldag.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van het orgel.
Voor de collectes kunt u ook gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

KerkdienstGemist logoU kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffieBedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.

 

LogoVriendenVDkerk

De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal hervat na een lange coronaperiode de aktiviteiten.
Zie de flyer met een overzicht van de concerten en de Filosofische Kring.

Het eerstvolgende concert is op zondag 31 oktober 2021 in de kerk.
Er treedt dan op het Trio Rusanovski.
Klik hier voor het programma.

Ook de Filosofische Kring gaat weer beginnen. Het thema is 'Verstoring van de orde, hoe verder?'
Voor het uitgebreide programma klik hier.

Het financieel verslag 2020-2021 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2020-2021 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.

 

Eind september is de Nieuwsbrief oktober 2021 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten, de gang van zaken rondom corona, de diaconie, de K.I.K.en nog veel meer.

Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

Het Programma Vorming en Toerusting 2021-2022 van de Protestantse Gemeente Rozendaal en de Protestantse Gemeente Velp is halverwege september 2021 verschenen.
Klik hier om het gehele programma te zien.