wandschildering1Op zondag 5 februari is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Frans Ort uit Rozendaal.
Het is een dienst van Schrift en Tafel.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
Deze dienst is ook online te volgen (zie hieronder).
De collecte van de diaconie is bestemd voor KIA Werelddiaconaat. 
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor de verwarming.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.
KerkdienstGemist logo

Eind januari 2023 is de Nieuwsbrief februari 2023 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten in ferbruari, de diaconie, de KIK en nog veel meer.
Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

LogoVriendenVDkerk

De Brochure met het Jaarprogramma 2022 - 2023 is begin september 2022 verschenen.
Voor deze Brochure klik hier.
Tevens is een kort overzicht van het Programma 2022 - 2023 verschenen.
Voor dit overzicht klik hier.

Het financieel verslag 2020-2021 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2020-2021 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre
elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffie
Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.

Voor het huren van de Serre van Rozendaal op andere tijdstippen dan de woensdagochtenden kijk bij Verhuur.

 

Het Programma Vorming en Toerusting 2022-2023 van de Protestantse Gemeente Rozendaal en de Protestantse Gemeente Velp is halverwege september 2022 verschenen.
Klik hier om het gehele programma te zien.
Ook is een aanvulling verschenen op het programma. Klik hier voor deze aanvulling.