wandschildering1Op zondag 20 juni is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Frans Ort uit Rozendaal.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

Deze dienst is toegankelijk voor maximaal 50 kerkgangers.
U hoeft zich niet vooraf op te geven.

De collecte van de diaconie is bestemd voor het Werelddiaconaat.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het orgel.
Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

KerkdienstGemist logoU kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.

Eind mei is de Nieuwsbrief juni 2021 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met veel informatie over de gang van zaken rondom de kerkdiensten in coronatijd. Verder nog veel meer nieuws.

Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

Op 9 mei 2021 is een extra Nieuwsbrief verschenen met daarin mededelingen over de nieuwe stand van zaken rondom de kerkkdiensten in Rozendaal vanaf zondag 23 mei 2021.
Klik hier voor deze Nieuwsbrief.

LogoVriendenVDkerk

In verband met Covid-19 zijn alle bijeenkomsten tot de zomer van 2021 afgelast.

Het financieel verslag 2019-2020 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2019-2020 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.

 

kopjekoffieDe Serre van Rozendaal in de lockdown.

In de lockdown is de Serre tot nader order gesloten.
Zie de mededeling hier.
Voor informatie over de gang van zaken in de coronatijd klik hier.

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. In verband met de maatregelen als gevolg van de coronapandemie zijn deze activiteiten tot nader bericht afgelast.


Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met de Plusbus, tel. 026-3707070. Als u de ochtend van te voren belt, wordt u thuis opgehaald en weer thuis gebracht tegen een kleine vergoeding.

De Serre van Rozendaal zoekt vrijwilligers. Voor informatie klik hier.

Contactpersoon: Esse van Hall tel. 06 28124141.