wandschildering1Op zondag 26 september is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Deodaat van der Boon uit Hummelo.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

Deze dienst is toegankelijk voor maximaal 50 kerkgangers.
U hoeft zich niet vooraf op te geven.

De collecte van de diaconie is bestemd voor KIA Vredesweek.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van de kerk.
Voor de collectes kunt u ook gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

KerkdienstGemist logoU kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.

LogoVriendenVDkerk

De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal hervat na een lange coronaperiode de aktiviteiten.
Zie de flyer met een overzicht van de concerten en de Filosofische Kring.

Op zondag 26 september 2021 is het eerste concert in de kerk. Klik hier voor het programma.

Ook de Filosofische Kring gaat weer beginnen. Het thema is 'Verstoring van de orde, hoe verder?'
Voor het uitgebreide programma klik hier.

Het financieel verslag 2019-2020 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2019-2020 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.

 

Eind augustus is de Nieuwsbrief september 2021 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten, de diaconie, de K.I.K.en nog veel meer.

Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

kopjekoffieOnder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met de Plusbus, tel. 026-3707070. Als u de ochtend van te voren belt, wordt u thuis opgehaald en weer thuis gebracht tegen een kleine vergoeding.

De Serre van Rozendaal zoekt vrijwilligers. Voor informatie klik hier.

Contactpersoon: Esse van Hall tel. 06 28124141.

Op 9 mei 2021 is een extra Nieuwsbrief verschenen met daarin mededelingen over de nieuwe stand van zaken rondom de kerkkdiensten in Rozendaal vanaf zondag 23 mei 2021.
Klik hier voor deze Nieuwsbrief.