Eind mei 2023 is de Nieuwsbrief juni 2023 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met enkele memoriams, een ter overweging, informatie over de kerkdiensten in juni, de diaconie, de Zomerfair en nog veel meer.
Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

wandschildering1Op zondag 4 juni is er een kerkdienst om 10:00 uur.
Het is een dienst van Schrift en Tafel.
De voorganger is dominee Sytze de Vries uit Schalkwijk.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
De collecte van de diaconie is bestemd voor het diaconaat.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Deze dienst is ook online te volgen (zie hieronder).

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.
KerkdienstGemist logo

Na jarenlange onderbreking vanwege de corona-ellende is er binnenkort weer de Rozendaalse Zomerfair! Zaterdag 10 en zondag 11 juni, van 10 tot 17 uur. Met deze keer een themaexpositie in het kader van duurzaamheid: kunstwerken gemaakt van gerecyclede materialen. Er zijn ook schilderijen te koop, waarvan de opbrengst voor een kinderproject in Oekraïne bestemd is. En verder de bekende stands in de tuin met sieraden, glas, jams, plantjes e.d. Er zal volop muziek zijn. In de kerkzaal, maar ook op het open podium in de tuin, waarop o.a. leerlingen van de vioolschool hun kunnen laten horen. Op beide dagen van de fair treedt de jazzsectie van de Koninklijke Rozendaalse Kapel op. En natuurlijk heerlijke hapjes en drankjes, ijs en ook poffertjes. Klik hier voor het uitgebreide programma. U bent van harte welkom, de toegang is vrij!

De commissie Kunst in de Kerk (KIK),
Liesbeth van Hulst, Els Westerveld, Annette van Schelven, Erik Kool

LogoVriendenVDkerk

De Brochure met het Jaarprogramma 2022 - 2023 is begin september 2022 verschenen.
Voor deze Brochure klik hier.
Tevens is een kort overzicht van het Programma 2022 - 2023 verschenen.
Voor dit overzicht klik hier.

Het financieel verslag 2021-2022 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2021-2022 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre
elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffie
Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.

Voor het huren van de Serre van Rozendaal op andere tijdstippen dan de woensdagochtenden kijk bij Verhuur.