Vorming en toerusting

Vorming toerusting20162017Het programma 2016 - 2017
In het boekje Vorming en Toerusting staat het aanbod voor het komende winter- , lente- en zomerwerk in de kerk van Rozendaal. Het aanbod van kringen, avonden en cursussen is divers: het zijn ontmoetingen met de talloze wijzen waarop mensen hun ideeën en emoties uiten. In Bijbelverhalen, in muziek, in kunst, in liederen. Het programma is ontstaan in samenwerking met de Protestantse gemeente te Velp.

Voor wie zijn de morgens of avonden?
Eenvoudigweg: voor iedereen die geïnteresseerd is in de inhoud. Wij mikken nadrukkelijk op de inwoners van ons dorp, niet alleen op de leden van onze kerkelijke gemeente maar vooral op ieder van u die mee wil worden genomen op een ontdekkingstocht langs aspecten van kunst en cultuur.

Waar komen we samen?
Dat ligt voor de hand: in de kerk van Rozendaal. Wij maken gebruik van de Serre van Rozendaal.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van onze activiteiten en wie weet, tot ziens in de Serre van Rozendaal.