Serre van Rozendaal: 18 oktober lezing over het Nederlands Openluchtmuseum

Nog maar enkele jaren geleden voegde het Nederlands Openluchtmuseum enkele panden uit de Amsterdamse Jordaan aan de collectie toe en een watersnoodwoning, in 1953 geschonken als noodhulp door de regering van Noorwegen. Eind september van dit jaar opende het museum de Canon van Nederland: vijftig canonvensters die met behulp van digitale technieken hoogte-  en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis op een nieuwe manier laten beleven. Bovendien kreeg een aantal van deze vensters, zoals onze eeuwige strijd tegen het water, onze fossiele brandstoffen, en ook grootheden als Karel de Grote en Willem Drees een fysieke plek in het museumpark.

Het museum is tevens de organisator van de maand van de geschiedenis die jaarlijks in oktober plaatsvindt en van vele evenementen.

Gerard Beltman is rondleider in dit museum. Hij geeft op eigen wijze een inkijk in de boeiende ontwikkelingen van dit museum en vertelt over zijn ervaringen als rondleider. De Serre, Kerklaan 15, is zoals elke woensdag geopend tussen 10.00 en 12.30 uur voor ontmoeting en koffie. De lezing van Gerard Beltman begint om 10.30 uur. Toegang vrij.

Kerkdienst 22 oktober 2017

wandschildering1Op zondag 22 oktober 2017 is er om 10:00 uur een kerkdienst waarin voorgaat
dominee B. Grandia uit Doesburg.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
U bent van harte welkom.

Alle diensten zijn ook rechtstreeks te beluisteren via internet (kerkomroep.nl, klik hier voor de dienst in Rozendaal)
logo kerkomroep

De Filosofische Kring en Concert

Op maandag 9 oktober is de Filosofische Kring van start gegaan.
Het thema van dit jaar is Visies op onze omgang met de planeet.
Op 9 oktober was het onderwerp
"Het verdwijnen van de mens van de planeet:
is dat erg en wanneer gaat dat gebeuren?"

Op maandag 23 oktober is het onderwerp
"Overbevolking: De vicieuze cirkel van de mens in historisch perspectief"
door drs. Paul Gerbrands, historicus en voorzitter van de stichting De club van tien miljoen.
Van 20:00 tot 22:00 uur in de Serre van Rozendaal.
Voor het volledige programma en nadere informatie klik hier.

Op zondag 22 oktober is er om 15:30 uur een optreden van
James Oesi, contrabas en Andrea Vasi, piano in de Kerk van Rozendaal.
Voor nadere informatie klik hier.

Programma Vorming en Toerusting

Het programma 2017 - 2018
In het boekje Vorming en Toerusting staat het aanbod voor het komende winter- , lente- en zomerwerk van de Protestantse Gemeente Rozendaal en Velp. Het aanbod van kringen, avonden en cursussen is divers: het zijn ontmoetingen met de talloze wijzen waarop mensen hun ideeën en emoties uiten. In Bijbelverhalen, in muziek, in kunst, in liederen. Het programma is ontstaan door samenwerking van de Protestantse Gemeente te Rozendaal met de Protestantse Gemeente te Velp.

Voor wie zijn de morgens of avonden?
Eenvoudigweg: voor iedereen die geïnteresseerd is in de inhoud. Wij mikken nadrukkelijk op de inwoners van onze dorpen, niet alleen op de leden van onze kerkelijke gemeenten maar vooral op ieder van u die mee wil worden genomen op een ontdekkingstocht langs aspecten van kunst en cultuur.

Waar komen we samen?
Dat ligt voor de hand: in de kerk van Rozendaal en in de kerk van Velp. Wij maken gebruik van de Serre van Rozendaal, het Rondeel in de Grote Kerk te Velp en in de Oude Jan te Velp.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van onze activiteiten en wie weet, tot ziens.

Nieuws van de Vrienden van de Kerk te Rozendaal

De Vriendenbrief van augustus 2017 is verschenen. Klik hier.

Het jaarprogramma 2017-2018 van de Vrienden van de Kerk te Rozendaal is verschenen.
Klik hier voor het volledige programma.

Het jaarverslag 2014-2015 is ook verschenen.
Klik hier voor dit jaarverslag.


Ten behoeve van geldwerving voor De Serre van Rozendaal,Wessel Huisman Hart van Rozendaal acrylic on canvas 40 x 60 2015 website de vernieuwde en gerenoveerde nevenruimten van de kerk van Rozendaal, werd door de internationaal bekende kunstenaar Wessel Huisman een uniek schilderij gemaakt.
Het betreft een schilderij met de naam "Hart van Rozendaal", acryl op canvas met de afmetingen van 40 x 60 cm.
Het schilderij werd bij opbod verkocht. De twee anonieme kopers wensten dat het schilderij een plaats krijgt in het Kerkgebouw. Op 27 september mocht daarom de voorzitter van de “Vrienden”, mevrouw Janelle van der Torren, het schilderij aanbieden aan het kerkbestuur. Daarbij overhandigde zij tevens een cheque ter waarde van € 6000.- , het resultaat van de fondsenwervingsactie rond het schilderij en de verkoop van de Rozendaal-tasjes. Er zijn overigens nog tasjes verkrijgbaar bij het bestuur.

Bij de zomerfair konden de “Vrienden” ook al een cheque overhandigen, ten behoeve van de beamer in de Serre, ter waarde van €4595.- Dit bedrag kwam voort uit de wijnverkoopactie en het batig saldo van de “Vrienden”.